VOXReality Team

VOXReality_D4.1_Model_Deployment_Analysis_V1

Title: D341 Model Deployment Analysis V1
Authors: Stavroula Bourou, Dimitris Kontopoulos, Apostolos Maniatis
(SYN), Olga Chatzifoti (MAG), Leesa Joyce (HOLO), Athanasios
Ntovas, Georgios Papadopoulos, Stefanos Biliousis, Petros
Drakoulis (CERTH), Yusuf Can Semerci (UM)

Shopping Basket